Fartygsbaserad vertol-UAV på HMS Karlstad

En obemannad flygande farkost, s k UAV, kan utgöra en enorm resurs för informationshämtning vad gäller både militära och civila uppgifter som aktuell lägesbild, inför marschväg eller aktion/mål. Det har våra markförband sedan länge haft bruk för.

I förrgår presenterades uppgifter om att FMV under våren utvärderat möjligheterna i marin miljö. Man har använt en UAV från det svenska, Linköpingsbaserade företaget CybAero AB, eller snarare en VTOL RPAS (Verticaly Take-Off and Landing, Remotely Piloted Aircraft System), ett synnerligen avancerat fjärrstyrt helikoptersystem som från ett fartygsdäck och över hav och land kan operera helt på egen hand eller fjärrstyras. Det är normalt många parametrar inblandade i flygning. Till sjöss blir de ännu fler.

Ett antal flygpass är genomförda från Visbykorvetten HMS Karlstad med både manuell och automatisk start och landning med, av vad vi kunnat förstå, lovande resultat. Erfarenheterna presenteras för Försvarsmakten som kommer att använda dessa som del i underlag för ev framtida inköp.

cybaero-uav-pa-karlstad2_fmv
FMV testar obemannat flyg från Visbykorvett, inkl filmsekvens från april(!) på 2:43 min

CybAero AB – Officiell hemsida

Intresserad av UAV? Läs även Semper Miles: UAV – Övertag tack vare ögon i skyn och UAV men som båt på gång från SAAB samt Var är Black Knight – BAE:s UGCV?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]