Allied Joint Force Command Brunssum

Möte med Nato kring kompatibel materiel

Just nu genomför NATO Army Armaments Group (NAAG) ett större möte i Stockholm. Under 16-20 oktober träffas ca 350 personer av vikt på Karlbergs slott.

NAAG:s huvuduppgift är att stödja i arbetet för medlemsländernas och partners materiel som t ex val för interoperabilitet/kompabilitet och standardisering. Det aktuella mötet har inriktning på personlig utrustning inom ett flertal områden, där svenska branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) listar följande: Ammunition Interchangeability, Soldier Capabilities & Analysis, Combat Clothing Individual Equipment & Protection, C4I & Systems Architecture, Weapons & Sensors, Non-lethal Capability, Power TOE samt Headborne Systems.

Idag onsdag genomför SOFF i samarbete med Försvarsmakten och Försvarets materielverk en utställning där ett drygt 20-tal viktiga aktörer på dessa områden lyfts fram, av intresse för både de internationella och svenska mötesdeltagarna.

NATO Army Armaments Group (NAAG)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Läs även Semper Miles: Förutsättningar och möjligheter för svenska försvarsmarknaden och Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum samt Riksdagspartierna om fyra viktiga områden [Krigsmateriel/vapenexport]

(Bilden är från ett annat tillfälle: En polsk soldat säkrar en byggnad under en gemensam Natoövning i Portugal. Interoperabilitet! Foto: Allied Joint Force Command Brunssum, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en)

– NATO Army Armaments Group gather some 350 around allied/partner interoperable personal equipment. Arranged at Swedish Military Academy, Karlberg, Stockholm.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]