Foto: News Øresund - Mandus Örarbäck

Ytterligare 299 miljoner för kontroll, utveckling och totalförsvar

Den svenska tullen har ännu brådare dagar att se fram emot och det behöver såklart finansieras. Regeringen har i budgeten föreslagit en ökning med drygt 195,5 miljoner kronor till och med år 2020. Alltså en snittökning med ca 65,2 miljoner per år. Det räcker dock inte.

Tullverket begär nu 299 miljoner kronor i extra anslag för att under perioden kunna fortsätta förstärka tullkontrollerna i kampen mot bl a narkotika och vapen samt även kontroll av varuflödet. Samtidigt fördyras verksamheten där ny teknik tar en allt större del av budgeten. Det handlar om tillgång till avancerade analyssystem och fram till 2025 införs nya kundsystem och webbtjänster. Även Brexit, Storbritanniens utträde ur EU våren 2019, förväntas komma att kräva ytterligare resurser.

Samtidigt påpekas att Tullverket utgör en viktig roll i Sveriges civila försvar men saknar medel, trots tidigare beslut och rapporter, att genomföra den utveckling av förmåga och kapacitet för att uppnå nivån som krävs av dem till 2020.

Tullverket

Läs även Semper Miles: Ny verklighet kräver bättre skydd men ledningen tvekar och Nu kan svensk tull kontrollera och ingripa mot explosivt samt Fortsatt genombrott – Tre tusen svenska knarkaffärer online identifierade och Sverige och USA kopplar samman fingeravtrycksregistren

(Bilden: Statsminister Löfven, civilminister Shekarabi och kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh, besöker Tullverket i Malmö vid ett tidigare tillfälle. Foto: News Øresund – Mandus Örarbäck, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

– Swedish Customs Department requires more funds to strengthen customs controls, for development and to meet demands for their part of National Civil Defence

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]