Foto: Kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Yngre fördjupar sig i säkerhetspolitiken

Världen står i orolig förändring. Geopolitik och stormaktsambitioner skapar motsättningar helt i stil med kalla krigets dagar. Vi har Krim, Ukraina, Syrien, Trump och Putin m m som hör till allas vår vardag.

Utgör de senaste decenniernas fredliga utveckling ett [av-]brott i en annars våldsam historia? Är vi åter i ett normalläge, karaktäriserat av konfrontation, konflikt och isolationism..?” En frågeställning av allmän karaktär som naturligt för tankarna till vår naiva och omfattande beredskapsnedrustning sedan 1990-talet samt behovet för återuppbyggnad av densamma.

På fredag möts Försvars- och säkerhetsakademin med ett 20-tal djupt engagerade medlemmar i åldern 18-30 för att fokusera på just detta med utgångspunkt i frågeställningar som ovan samt bl a ”Är frihet och demokrati på global nivå en omöjlighet efter 2010-talets kaosartade utveckling?”, ”Vad innebär egentligen säkerhet för Sverige och hur skapar vi förutsättningar för fred och frihet i vårt närområde?”, ”Hur prioriterar vi när tilliten sinsemellan stater sviktar och den nationella förmågan att säkra stat och samhälle växer i betydelse?” Synnerligen viktigt!

Försvars och Säkerhetsakademin är ett utbildningsarrangemang av Folk och Försvar (FoF) med stöd av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarshögskolan. ”Akademin utgör en plattform för lärande, diskussion och utveckling rörande den nationella och internationella säkerhetens utmaningar.”

FoF – Försvars och Säkerhetsakademin

Läs även Semper Miles: Riksdagspartierna om fyra viktiga områden och Starkt försvar i utveckling i journalistiskt trendbrott

(Bilden är från ett annat tillfälle.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]