Foto: Jorchr

Viktiga lärdomar för svensk krissäkerhet

MSB presenterade i juni publikationen ”Försörjningssäkerhet i andra länder”, resultatet av den studie man beställt av CRISMART – Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan. Ett välarbetat och viktigt underlag för fortsatt resonemang och arbete kring arbetet med vår försörjningssäkerhet.
Hur arbetar man med försörjningssäkerhet, som livsmedel, dricksvatten, läkemedel och energi, i andra länder? Strategier och insatser i Finland, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, och USA har studerats och sammanställts och det förekommer både skillnader och likheter.

Enligt studien visar det sig t ex att de nordiska länderna, bortsett från Finland, fram till nu haft låg prioritet i frågan om försörjningssäkerhet. I ärlighetens namn riktigt överraskande. Finland har däremot lärt sig läxan. Man avser upprätthålla internationella flöden men här har man även satsat på en hög grad av självförsörjning sedan andra världskriget och prioriterar lagerhållning, särskilt då det gäller livsmedel och energi. Finnarna studerar dessutom möjligheten att utvidga lagren ytterligare!
Beredskapslagrens betydelse visade sig senast 2013 när landet drabbades av extremt väder och utsädesbrist. Staten kunde då dela ut säd ur säkerhetsupplagen och jordbruksverksamheten kunde hållas igång.

I de andra länderna i studien är privat-offentlig samverkan avgörande för försörjningssäkerheten då samtliga områden i stor utsträckning är privatägda och statens roll är mycket begränsad. Här är man beroende av företagandet, internationella samarbeten och kontinuerliga snabba leveranser.

Sammanfattningen i dokumentet är intressant med ett antal mycket viktiga punkter för det fortsatta arbetet på området svensk försörjningssäkerhet samt de risker och sårbarheter förknippade med detta. Hur ser t ex de svenska beredskapslagren ut idag och i morgon? Ska vi bygga på gemensamt, statligt ansvar eller fungerar den privat-offentliga lösningen?

Försvarsmakten och MSB har nyligen inlämnat en uppdragsredovisning till Regeringen om en sammanhängande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret. Nya verktyg, som den senaste studien, finns och/eller införskaffas. Bra! Det är dock till syvende och sist alltjämt de politiska besluten med kravställning och finansiering som driver detta och bestämmer hastigheten.

Direktlänk till MSB:s Försörjningssäkerhet i andra länder, en kunskapsöversikt (PDF)

Försvarsmakten och MSB lägger grunden för en sammanhängande planering för totalförsvaret

Läs även Semper Miles: Totalförsvaret åter! Hälften av landet utan fullgod civil styrning, Ytterligare 129 miljoner till projekt för krisberedskap samt Svensk hemmaprepping nu i bokhandeln

(Bilden: Öresundsbron,  vår fasta förbindelse ner mot kontinenten. Jorchr, CC-BY-SA-3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]