Foto: Frankie Fouganthin

Utgiftsområde 6 – plus och minus ger omfördelning

Vi har tidigare ställt oss frågan vart statens, alltså våra gemensamma, pengar tar vägen. Efter att ha studerat onlinedokumenten ”Statens budget 2015 i siffror” samt ”Statens budget 2016 i siffror” vet vi åtminstone i grova drag hur det ser ut och hur det utvecklat sig istället för bara en massa lösryckta summor här och där i media. Budgeten nämner runt 950 miljarder kronor som fördelas över 27 utgiftsområden. Enligt ekonomifakta.se uppgår statens inkomster till knappt 860 miljarder för senaste året. Här är en titt på Utgiftsområde 6 där Försvarsmakten utgör en del.

Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap
…budgeteras till 48.777.432.000 kronor. En rejäl summa men man ska minnas att en hel del poster ryms i Utgiftsområde 6 och ökningen från förra året hamnar totalt på knappt 300 miljoner när höjningar ställts mot sänkningar/återtag och statiska siffror (jämför t ex de två första posterna som båda utgör lika viktiga fundament för soldaten och som båda tampas med skriande behov). Här under är samtliga poster och deras aktuella nivåer med uppgift för 2015 års budget samt förändring inom parentes.

 • Förbandsverksamhet och beredskap: 26.304.776.000 kr (24.364.329.000 kr, +1.940.447.000)
 • Anskaffning av materiel och anläggningar: 8.415.827.000 kr (9.776.522.000 kr, -1.360.695.000)
 • Försvarsmaktens insatser internationellt: 1.124.715.000 kr (1.878.835.000 kr, -754.120.000)
 • Försvarets radioanstalt: 924.926.000 kr (863.999.000 kr, +60.927.000)
 • Officersutbildning m m: 209.705.000 kr (207.795.000 kr, +1.910.000)
 • Nämnder m m: 5.801.000 kr: (5.801.000 kr, 0 kr)
 • Vidmakthållande, avveckling m m av materiel och anläggningar: 6.877.682.000 kr (6.547.158.000 kr, +330.524.000)
 • Forskning och teknikutveckling: 605.058.000 kr (591.440.000 kr, +13.618.000)
 • Totalförsvarets forskningsinstitut: 178.796.000 kr (175.058.000 kr, +3.738.000)
 • Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m m: 109.220.000 kr (65.131.000 kr, +44.089.000)
 • Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet: Ej med i 2016 års budget (34.000.000 kr, -34.000.000)
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet: 24.248.000 kr (22.808.000, +1.440.000)
 • Kustbevakningen: 1.098.650.000 kr (1.040.213.000, +58.437.000)
 • Krisberedskap: 1.078.646.000 kr (1.014.373.000 kr, +64.273.000)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 1.052.561.000 kr (1.043.555.000 kr, +9.006.000)
 • Strålsäkerhetsmyndigheten: 371.909.000 kr (362.131.000 kr, +9.778.000)
 • Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal: 224.171.000 kr (224.171.000 kr, 0kr)
 • Försvarsexportmyndigheten: Avvecklat i dec 2015, ej med i 2016 års budget (66.828.000 kr, -66.828.000)
 • Elsäkerhetsverket: 59.713.000 kr (52.839.000 kr, +6.874.000)
 • Statens haverikommission: 44.260.000 kr (43.679.000 kr, +581.000)
 • Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor: 24.850.000 kr (24.850.000 kr, 0kr)
 • Ersättning för räddningstjänst m m: 21.080.000 kr (21.080.000 kr, 0kr)
 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten: 12.916.000 kr (12.750.000 kr, +166.000)
 • Försvarsunderrättelsedomstolen: 7.922.000 kr (7.815.000 kr, +107.000)

Läs vidare! Här finns samtliga utgiftsområden och utgiftsnivåer:
Regeringskansliet – Statens budget 2016 i siffror
Regeringskansliet – Statens budget 2015 i siffror

Läs även Semper Miles artiklar: Utgiftsområde 4 – Mycket mer än Polisen och Värnplikt, totalförsvar och pengar – totalt olösligt?

Med reservation för ev fel.

(Bild: Magdalena Andersson med ”nådiga luntan” för 2015 under budgetpromenaden till riksdagen.) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en