Foto: Anchor2009

Toppmodern automatisk övervakning och skydd

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har under tre år lett arbetet i EU-projektet P5 där nio länder medverkat för att tillsammans skapa bl a Early Warning-teknik för att tidigt och automatiskt upptäcka och hantera t ex sabotage- och terroristhot mot kritiska samhällsfunktioner, byggnader och områden.

Resultatet är bland det senaste inom effektiv automatisk övervakning. Ett robust system som dygnet runt och i alla miljöer står redo att larma ifall något avviker. Med flera samverkande övervakningshjälpmedel som visuella-, termiska- och radarsensorer är det inte bara möjligt att upptäcka och följa ett möjligt hot eller angrepp. Algoritmer i ett samlande nätverk hjälper också till att bl a presentera mönster och underlag för snabb identifiering, alltså bedömningsunderlag av vad man har att göra med, för snabba och riktiga åtgärder.

”Man vet ju inte från början om det är en bärplockare eller en terrorist. Systemet upptäcker människor och följer deras koordinater. Sedan analyserar systemet detta och försöker hitta indikativa rörelsemönster som kan antyda att något kriminellt är på gång”, säger David Lindgren, FOI, projektledare för P5.

Systemet är tänkt att komplettera, snarare än att ersätta, traditionell bevakning. Förkortningen P5 står för ”fem P”: Privacy preserving perimeter protection project.

FOI – Bakgrund och info om projekt P5

Läs även Semper Miles: Koll på material för militär materiel samt FOI i uppdrag för krafttag mot extremism

(Bilden visar Oskarshamns kärnkraftverk som varit en viktig behovsägare i projektet. Foto: Anchor2009, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv)

Källor: FOI, Security Link, CRIDS

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]