Foto: Pavel Cosmin

Sverige i pågående krishanteringsövning tillsammans med NATO

Just nu deltar Sverige i NATO-övningen Crisis Management Exercise (CMX 17), där ett fiktivt, teoretiskt krisscenario utgör grunden för att öva beslutsfattande och samverkan. Den här övningen, som repeterar, testar och utvecklar rutiner på militärstrategisk nivå, har genomförts årligen sedan 1992. Enligt regeringen samt vår delegation hos NATO i Bryssel har vi som nation deltagit ”under flera år”.

CMX 17 pågår 4-11 oktober och samlar militär och civil stabspersonal från NATO:s 29 medlemsländer samt partnerländerna Sverige och Finland. Inga reella militära styrkor kommer att användas.
Från Sverige deltar Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Sveriges delegation vid Nato, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

North Atlantic Treaty Organization, NATO

Läs även Semper Miles: NATO:s vetenskapspris till svensk officer och Handlingsplan för feministisk utrikespolitik samt Snart mer väpnat övande och samarbeten utomlands

(Bilden: NATO:s högkvarter i Bryssel. Foto: Pavel Cosmin, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

– Sweden a contributing part of ongoing NATO Crisis Management Exercise 2017, with Finland and all 29 allied member countries.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]