Polisen får två miljarder extra de kommande åren

Under de kommande fyra åren kommer polisen att tillföras ytterligare två miljarder kronor enligt ett beslut från regeringen. För 2017 rör det sig om 100 miljoner extra för att sedan öka successivt: 280 miljoner 2018, 700 miljoner 2019 och 1 miljard kronor år 2020. Instinktivt kan man dock undra kring tidplanen. Det föreligger säkert skäl för detta (inte bara mandatperiod) men nog hade tillskottet fått snabbare och slagkraftigare effekt med en omvänd utbetalningsordning.

Förra året valde regeringen att budgetera med en miljard mindre än vad som som ansågs vara behövligt för att verksamheten skulle fungera i den nya organisationen och två miljarder är en betydande summa. Ändå verkar det som om historien upprepar sig. Enligt uppgifter i DN ska polisen nämligen ha begärt nästan det dubbla 3,9 miljarder för kommande period. Regeringen ansåg dock att polisens kalkyler var överspelade (eftersom man fått ett extra anslag i vårbudgeten och för att beräkningarna byggde på ett betydligt högre flyktingmottagande än vad som kommer att bli fallet). Samtidigt räknar polisen med ett anslagsöverskott för 2016 på inte mindre än 700 miljoner kronor(!) Alltså budgeterade pengar man inte använt.

Planen framöver omfattar bl a att se över personalbehov och arbetsbelastning samt organisation. Antalet utbildningsplatser ska ökas så att ytterligare 1.500 poliser, utöver nivån på 20.000, ska kunna utbildas till år 2020 och man arbetar med att ta in fler civilanställda med 700 i år och 600 nästa år.
Vidare organisatoriskt kommer man att få stöd och avlastning genom att Kustbevakningen får ett utökat ansvar för brottsbekämpningen till sjöss och att Kriminalvården i större utsträckning ska bistå polisen med handräckningar.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz: ”Vi välkomnar förslaget om handräckning, polisers kompetens behövs nu mer än någonsin och då har vi inte råd att låta värdefull tid gå åt till annat än rent polisarbete. Vi behöver också använda pengarna som frigörs av renodlingen till en polislönesatsning.”

För samma period, 2017-2020, får Säkerhetspolisen ett separat tillskott på 650 miljoner kronor.

Läs även Semper Miles: Underfinansierad och skakig vision samt Utgiftsområde 4 – Mycket mer än Polisen

(Bilden är från ett annat tillfälle.)

Källor: Polisen, Polisförbundet, Dagens Nyheter

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]