Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Norge tar över styret i viktiga nordiska samarbeten

Arbetet för mer nordisk gemenskap fortsätter och i år kliver Norge fram ordentligt. Under 2018 kommer man nämligen att inneha ordförandeskapet i både försvarssamarbetet Nordefco och det parlamentariska Nordiska rådet. Båda positionerna övertagna från Finland.

Vad gäller Nordefco vill man enligt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen särskilt fokusera på den goda säkerhetspolitiska dialogen, informationsutbyte samt vidareutveckla det praktiska samarbetet där potentialen för framgång är störst.
Samtliga fem nordiska länder deltar i samarbetet som har verksamhet inom många områden. Sveriges regering: ”Nordefco omfattar hela bredden av Försvarsmaktens verksamhet som exempelvis utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.”
För tillfället kanske mest uppmärksammat för det kommande gemensamma unformssystemet Nordic Combat Uniform (NCU).

Visionen för Norges ordförandeskap i Nordiska rådet är fortsatt hållbarhet och trygghet i Norden. Här har man identifierat fyra prioriterade områden som kommer att få särskild uppmärksamhet: Teknik för hälsa och sjukvård samt patientsäkerhet, Utbildning, integration och rörlighet, Miljö och säkerhet till sjöss samt Försvar och säkerhet.
Nordiska rådet bildades 1952 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Det består av 87 valda ledamöter. Sverige, Danmark, Finland och Norge representeras av 20 ledamöter vardera och Island av sju. (I Danmarks representation finns två delegater från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland.)

Nordefco

Nordiska rådet, Nordiskt samarbete

Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018 (PDF)

Läs även Semper Miles: Möte kring nya gemensamma uniformssystemet NCU och Sverige skrev på för Europeiskt försvarssamarbete samt Svensk-finska säkerhetsflygningar över Ukraina

(Bilden är från 2015 då Sverige senast var ordförande i Nordefco. Dåvarande ÖB general Sverker Göranson i möte med nordiska kollegor och samarbetspartners.)

– Norway to lead the important Nordic defence cooperation NORDEFCO and the parliamentary Nordic Council

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]