Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Hur klarar och skyddar vi nationens försörjning?

Sveriges marina akademi, Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS), samlas i veckan till Marinkonferensen 2017. Sjötransporterna är av avgörande betydelse för Sveriges försörjning och kan inte enkelt ersättas på annat sätt. Det gäller och påverkar på alla plan, från den enskilda individen till industrin. Ett ämne som med all rätt lyfts fram då det är en av hörnstenarna i totalförsvaret! Finland nämnde i dagarna just sjötransporterna som ett av skälen till deras satsning på nya krigsfartyg i projekt Flottilj 2020.

Sjöfarten levererar enligt principen ’Just in time’ och några lager av betydelse finns inte längre i landet. I händelse av kris eller krig behöver därför våra sjötransporter skyddas med militära resurser för att säkerställa fortsatt import och export av för vår industri och folkförsörjning nödvändiga varor.”
Några ämnen ur programmet: Hur länge räcker maten?, finns transportresurserna när de behövs?, när stannar industrin?, klarar marinen uppgiften? Här krävs en kombination av återinförda beredskapslager och säkrade sjövägar!

Medverkar gör bl a Allan Widman, ordförande försvarsutskottet, marinchefen, konteramiral Jens Nykvist, Odd Werin, chef FMV SPL marin, Magnus Christiansson, Försvarshögskolan, Christer Svärd, Volvo AB, Claes Berglund, Stena AB och Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna. Moderator är Annika Nordgren Christensen.

Kungliga Örlogsmannasällskapet, verksamt sedan 1771, är Sveriges äldsta och en världens äldsta militärvetenskapliga samfund. Syftet är ”att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet och därigenom befrämja fäderneslandets nytta”.

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Läs även Semper Miles: Vi måste på nytt säkra vår försörjningsberedskap och Viktiga lärdomar för svensk krissäkerhet samt Riksdagspartierna om fyra viktiga områden

(Bilden med fregatterna Nyköping och Härnösand är från ett tidigare tillfälle.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]

– How do Sweden maintain and protect the sea bound chain of supply in case of crisis or war? Important discussion regarding policies, defence and security.