Gratis onlinetjänst för att testa ditt brandlarm

I nästan alla bostäder i landet finns en brandvarnare men enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beräknas att brandvarnarna i vart tionde hushåll inte fungerar! Det rör sig om ca 400.000 stycken.

Nu har nätverket Aktiv mot brand skapat en webbsida med en enkel och kostnadsfri tjänst för att råda bot på det. Du bestämmer själv startdatum och intervall och får sedan automatiskt ett SMS som påminner dig om att kontrollera så din/dina brandvarnare fungerar!

Det ta bara några sekunder så knappa in dig i gratistjänsten nu! Och du, dela det här för att rädda fler liv och mer egendom!

Aktivera din påminnelse i tre enkla steg här

Nätverket Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, räddningstjänster, länsstyrelser och branschorganisationer.