Är inte livsmedel en del av vår vardag och säkerhet?

För att upprätthålla nationell beredskap måste varje land se om sitt hus på flera sätt. Ett av dem är den egna produktionen av livsmedel och utvecklingen har inte varit gynnsam när det gäller svenskt lantbruk. Tvärt om lider våra bönder generellt av problem med att få betalt för sina produkter och trenden är alltjämt att lantbruk och gårdar läggs ner i rask takt sedan många år. Mjölkbönderna upplevs ha det extra tufft.
Arla, den i särklass största aktören på marknaden vad gäller mjölkprodukter, har i år kampanjat för att man ska välja deras produkter eftersom Arla sedan 100 år ägs av bönderna själva. Det är bra för bönderna och bra för Sverige! Verkligheten är att Arlabönderna inte får ekonomin att gå ihop varför handlare runt om i landet på eget bevåg börjat med att ta ut en extra krona för varje såld liter mjölk vilken sedan delas till de lokala mjölkproducenterna. Ett fint initiativ men kan svensk mjölkproduktion vara så under isen att det krävs nödåtgärder? Varje liter kostar ju konsumenten runt tian. Kan det vara så att administrationen kostar för mycket?
Misstanken befogas i och med tidningen Lands avslöjande att Arlas nuvarande VD lyfter så stort arvode att han går om sin föregångare, som redan han hade det enormt bra förspänt. Inget ont i att en företagsledare, en företagsledning, anställda eller aktieägare tjänar bra men då ska allt företaget gå enormt bra med glada människor och en framtid. Henri Sauvage De Nolting är anställd VD för Arla, vars ägare hoppas på en krona extra från den lokale handlarens aktion. Hans grundlön är 5,4 miljoner per år plus en ”rörlig ersättning” på 803.000 kr. Det är i runda tal 526.000 kr i månaden. Hur ser det ut i resten av företagsledningen och styrelsen? Och kanske framför allt, var finns ansvaret?
I en tidigare artikel får vi veta att LRF, Lantbrukarnas riksförbund, kallat Landsbygdministern till krismöte om just mjölken! Om de/vi inte snart tar tag i det här kommer vi att stå där och det enda koliknande i sikte är ”guldkalven”! Direkt förödande för landets ekonomi och historielöst farligt för vår beredskap! Både vad gäller folket och Napoleons bevingade ord ”En armé marscherar på sin mage.”

Länk till artikeln i Land

Länk till artikeln om LRF:s kallande av Landbygdsministern till krismöte